Hỗ Trợ Skype:

dai ly gate

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

ĐailyGate chuyên bán thẻ game online , thẻ điện thoại online thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán paypal hoặc visa, mastercard hoặc các cổng thanh toán nội địa cho các bạn việt nam.

Muốn mua thẻ game onlineĐạilyGate.vn điều trước tiên bạn cần phải đăng lý tài khoản trên website.

Đăng ký tài khoản ở ĐailyGate cực kỳ đơn giản với một số bước cơ bản sau:

- Click vào đăng ký thành viên và bắt đầu đăng ký tài khoản ở tiengame

- Nhập tất cả những thông tin bắt buộc : mail, số điện thoại..

- Cập nhật lại mật khẩu giao dịch:

Sau khi đăng kí tài khoản ở ĐạilyGate xong, bạn check mail để nhận mật khẩu giao dịch ( Mật khẩu giao dịch là mật khẩu 2 của bạn, dùng để bạn thực hiện " lấy thẻ" ở website và cũng là nhằm giúp bạn bảo mật hơn thông tin tài khoản của bạn )

Bạn cập nhật lại mật khẩu giao dịch sau khi check mail để đổi mật khẩu giao dịch theo ý bạn muốn và dễ nhớ nhất, bảo mật nhất với bạn.

* Lưu ý: Ở ĐailyGate.v, bất kỳ một mật khẩu nào cũng cần được bảo mật một cách cẩn thận.

website có thêm mật khấu giao dịch: là mật khẩu dùng để giao dịch cho mỗi lần bạn nạp tiền láy thẻ..