Hỗ Trợ Skype:

dai ly gate

1. Chọn nhà cung cấp

2. Chọn mệnh giá thẻ

Thẻ Bit 5 triệu 252.42

SL:

Thẻ Bit 2 triệu 100.98

SL:

Thẻ Bit 1 triệu 50.48

SL:

Thẻ Bit 500k 25.23

SL:

Thẻ Bit 200k 10.18

SL:

Thẻ Bit 100k 5.03

SL:

Thẻ Mobay 500k 25.23

SL:

Thẻ Mobay 200k 10.18

SL:

Thẻ Mobay 100k 5.03

SL:

Zing Xu 5.000 25.20

SL:

Zing card 500k 25.23

SL:

Zing card 200k 10.08

SL:

Zing card 100k 5.03

SL:

Zing card 50k 2.67

SL:

Zing card 20k 1.06

SL:

Gate 5 triệu 252.42

SL:

Gate 2 triệu 100.98

SL:

Gate 1 triệu 50.48

SL:

Gate 500k 25.23

SL:

Gate 200k 10.08

SL:

Gate 100k 5.03

SL:

Vcoin 100k 5.03

SL:

Vcoin 200k 10.08

SL:

Vcoin 50k 2.68

SL:

Vcoin 500k 25.23

SL:

Vcoin 20k 1.06

SL:

Vcoin 1 triệu 50.48

SL:

Oncash đa năng 200k 10.08

SL:

Garena 500k 25.23

SL:

Garena 200k 10.18

SL:

Mobifone 500k 25.23

SL:

Mobifone 200k 10.08

SL:

Mobifone 100k 5.03

SL:

Mobifone 50k 2.69

SL:

Mobifone 20k 1.06

SL:

Mobifone 10k 0.55

SL:

Vinaphone 500k 25.23

SL:

Vinaphone 200k 10.08

SL:

Vinaphone 100k 5.03

SL:

Vinaphone 50k 2.69

SL:

Vinaphone 20k 1.06

SL:

Vinaphone 10k 0.55

SL:

Viettel 500k 25.48

SL:

Viettel 200k 10.20

SL:

Viettel 100k 5.08

SL:

Viettel 50k 2.69

SL:

Viettel 20k 1.06

SL:

Viettel 10k 0.55

SL:

3. Thanh toán thẻ

STT Nhà cung cấp Mệnh giá SL Thành tiền Xóa
Tổng 0 0.00 USDBạn chưa chọn sản phẩm nào