Hỗ Trợ Skype:

dai ly gate

Thẻ Mobay

Thẻ Mobay do công ty Cổ Phần giải trí Minh Châu - Corp phát hành, dùng để nạp tiền cho các dịch vụ và các game do MC-Corp phát hành như: Minh Châu Game, Tào Tháo truyện, Minh Chủ Võ Lâm, Võ Lâm 3, Túy Giang Hồ, Tru Thần, Vấn Kiếm, 12Guns, Vệ Thần, Tiên Hiệp 3...

Thẻ này được bán tại dailygate.vn với 3 mệnh giá: 500k, 200k, 100k. Bạn có thể mua thẻ bằng 2 cách:

- Mua trực tiếp và thanh toán trực tiếp.

- Nạp tiền vào tài khoản và lấy thẻ từ từ. Mua theo cách này bạn sẽ mua được giá thẻ rẻ hơn.

Thẻ Mobay 500k 25.23 USD

Thẻ Mobay 500k
SL:

Thẻ Mobay 200k 10.18 USD

Thẻ Mobay 200k
SL:

Thẻ Mobay 100k 5.03 USD

Thẻ Mobay 100k
SL: